Welkom bij Netwerk Dien je Stad

Netwerk Dien je Stad biedt hulp en netwerk aan mensen die weinig of geen netwerk hebben. Dien je Stad is een netwerk dat bestaat uit jongeren die vrijwillig anderen mensen helpen in Ede. Het gaat om samenleven. Inwoners van Ede, jong en oud, die elkaar ondersteunen en helpen. Het gaat over jezelf en over je buurman. Gewoon dichtbij! Dagelijks zetten jongeren zich in om iets voor andere mensen te betekenen. Door vrij te geven, zonder er iets voor terug te verwachten, kun jij mensen blij maken. Dit doet Netwerk Dien je Stad in samenwerking met veel inwoners en organisaties in Ede. Met elkaar gaan we voor een samenleving waarin mensen naar elkaar omzien.

Nieuwsberichten

Academie Theologie CHE op 12 juni actief op de Hartenberg van 's Heeren Loo

Op 12 juni gaan er 25 docenten en studenten van de Academie Theologie helpen op De Hartenberg van 's Heeren Loo. Er wordt dan gewandeld en diverse activiteiten gedaan.

Bestuur CHE doet via Netwerk Dien je Stad vrijwilligerswerk in Bethanië

Het Bestuur van de CHE heeft via 'Netwerk Dien je Stad' afgelopen maandag vrijwilligerswerk gedaan bij dagbesteding De Palmboom in Woon-, Zorg- en Dienstencentrum Bethanië.