ANBI

Stichting Netwerk Dien je Stad

RSIN: 860712771
KvK nummer: 76631109

Publicatieplicht formulier
Klik hier

Jaarrekening 2021
Klik hier

Beleidsplan 2023
Klik hier

Visie
Stichting Netwerk Dien je Stad, gevormd door de vijf projecten, gelooft dat ieder mens waardevol is en het waard is om gezien te worden. Er zijn in Ede mensen die eenzaam zijn en vastlopen omdat ze geen netwerk hebben of geen financiële middelen om hulp in te kopen. Wij geloven dat door ontmoeting en verbinding tussen mensen de kwaliteit van leven wordt verhoogd en dit een oplossing is voor mensen die hulp nodig hebben. Netwerk Dien je Stad is er om van Ede een samenleving te maken waarin mensen naar elkaar omzien en elkaar tot steun zijn.

Missie 
St Netwerk Dien je Stad bouwt aan een Ede waarin mensen betekenis ervaren in het leven door elkaar te zien en naar elkaar om te zien. 

Identiteit 
Wij geloven dat ieder mens uniek gemaakt, geliefd en waardevol is en gemaakt is om te leven in verbinding met elkaar. We geven, geïnspireerd op het voorbeeld van Jezus Christus, handen en voeten aan het omzien naar elkaar. Daarbij is iedereen welkom ongeacht afkomst, achtergrond, leeftijd en (geloofs)overtuiging. 

Overtuiging / kernwaarden 
Betekenisvol
Verbondenheid
Mensgericht

Doelstelling
Het stimuleren / bevorderen van de inzet van jongeren voor hun kwetsbare stadsgenoten in de Edese samenleving door hen hulp en een netwerk te bieden.

Contactgegevens
E-mail: netwerk@dienjestad.nl
Telefoon: 0318-793005
Bezoekadres: Stationsweg 109, 6711 PN, Ede
Postadres: Postbus 8063, 6710 AB, Ede

Stichting Netwerk Dien je Stad bestaat uit vijf projecten:

5d1df35620bbc

Mentorproject
Laten we Welzijn

Meer info

Jaarverslag 2021
Projectplan 2023

LogoCVVE_CMYK

Coördinatie Vrijwilligers Vluchtelingen


Meer info

Jaarverslag 2021
Projectplan 2023

Logo_trans

Huiswerkproject
Maatjes: Meer dan huiswerk


Meer info

Jaarverslag 2021
Projectplan 2023

Raad van Toezicht (klik hier voor meer informatie)
Voorzitter
Marco van der Graaf

Secretaris
Gerdine Otten

Algemeen bestuurslid
Jan Hordijk

Algemeen bestuurslid
Gert ten Hoven

Algemeen bestuurslid
Tiemen Zeldenrust

Dagelijks bestuur
Directeur-bestuurder
Eelke Dekens

Beloningsbeleid
De toezichthouders van de Raad van Toezicht van de stichting ontvangen geen vergoeding. De directeur-bestuurder en medewerkers van de stichting worden beloond conform de salarisschalen van de CAO Welzijn en Maatschappelijke Dienstverlening. Vrijwillige medewerkers ontvangen in principe geen vergoeding. In voorkomende gevallen kan een vrijwilligersvergoeding worden gegeven.