ANBI

Stichting Netwerk Dien je Stad

RSIN: 860712771
KvK nummer: 76631109

Doelstelling
Het stimuleren / bevorderen van de inzet van jongeren voor hun kwetsbare stadsgenoten in de Edese samenleving door hen hulp en een netwerk te bieden.

De volgende projecten vallen onder Stichting Netwerk Dien je Stad:

Contactgegevens
E-mail: netwerk@dienjestad.nl
Telefoon: 0318-793005
Bezoekadres: Stationsweg 109, 6711 PN, Ede
Postadres: Postbus 8063, 6710 AB, Ede

Raad van Toezicht
Voorzitter
Jan Hordijk

Secretaris
Gerdine Otten

Algemeen bestuurslid
Freek van Holten

Dagelijks bestuur
Directeur-bestuurder
Eelke Dekens

Beloningsbeleid
De toezichthouders van de Raad van Toezicht van de stichting ontvangen geen vergoeding. De directeur-bestuurder en medewerkers van de stichting worden beloond conform de salarisschalen van de CAO Welzijn en Maatschappelijke Dienstverlening. Vrijwillige medewerkers ontvangen in principe geen vergoeding. In voorkomende gevallen kan een vrijwilligersvergoeding worden gegeven.

Projectplannen

Jaarverslagen 2018 / 2019 
Tot 31 december 2019 vielen de projecten van Netwerk Dien je Stad onder Stichting TijdVoorActie. Per 1 januari 2020 vallen de projecten onder de nieuwe Stichting Netwerk Dien je Stad.

Jaarverslag Netwerk Dien je Stad 2019
Jaarverslag Laten we Welzijn  2019
Jaarverslag Coördinatie Vrijwilligers Vluchtelingen Ede 2019
Jaarverslag Huiswerkproject 2019