ANBI

Stichting Netwerk Dien je Stad

RSIN: 860712771
KvK nummer: 76631109

Publicatieplicht formulier
Klik hier

Jaarrekening 2021
Klik hier

Beleidsplan 2022
Klik hier

Doelstelling
Het stimuleren / bevorderen van de inzet van jongeren voor hun kwetsbare stadsgenoten in de Edese samenleving door hen hulp en een netwerk te bieden.

Contactgegevens
E-mail: netwerk@dienjestad.nl
Telefoon: 0318-793005
Bezoekadres: Stationsweg 109, 6711 PN, Ede
Postadres: Postbus 8063, 6710 AB, Ede

Stichting Netwerk Dien je Stad bestaat uit vijf projecten:

5d1df35620bbc

Mentorproject
Laten we Welzijn

Meer info

Jaarverslag 2021
Projectplan 2022

LogoCVVE_CMYK

Coördinatie Vrijwilligers Vluchtelingen


Meer info

Jaarverslag 2021
Projectplan 2022

Logo_trans

Huiswerkproject
Maatjes: Meer dan huiswerk


Meer info

Jaarverslag 2021
Projectplan 2022

Raad van Toezicht
Voorzitter
Jan Hordijk

Secretaris
Gerdine Otten

Algemeen bestuurslid
Freek van Holten

Dagelijks bestuur
Directeur-bestuurder
Eelke Dekens

Beloningsbeleid
De toezichthouders van de Raad van Toezicht van de stichting ontvangen geen vergoeding. De directeur-bestuurder en medewerkers van de stichting worden beloond conform de salarisschalen van de CAO Sociaal Werk. Vrijwillige medewerkers ontvangen in principe geen vergoeding. In voorkomende gevallen kan een vrijwilligersvergoeding worden gegeven.