Hoe zit het met verantwoording subsidies, fondsen en andere bijdragen

Het werk van Stichting Netwerk Dien je Stad wordt voor een groot gedeelte mogelijk gemaakt door bijdragen vanuit subsidies vanuit de gemeente Ede, fondsen, bijdragen van bedrijven, scholen e.a. Hier worden verantwoordingseisen aan gesteld. Zo is voor de gemeente Ede een accountantscontrole verplicht. Over 2020 is voor de eerste keer een volledige controle uitgevoerd en akkoord bevonden. In de voorgaande jaren was een samenstellingsverklaring door een accountant benodigd. Dit heeft te maken met de omvang van de stichting. 

Hierbij een overzicht van de projecten en financiers:

                               Gemeente Ede       Fondsen    Bedrijven Scholen e.a.
Dien je Stad                    60%                    30%     
Laten we Welzijn             83%                      6%          11%  
CVVE                             70%                     20%          10% 
HWP                              
YourCube*                      90%

* € 10.000,- co-financiering

Hieronder een overzicht van wat hiervoor nodig is:

Projectplan met begroting
– Doelstellingen, aanpak, benodigde middelen en overzicht inkomsten en kosten 

Plan van Eisen 
– Korte Toelichting document met verschillende rapportages etc> Marieke  

Urenregistratie
– Overzicht van inzet medewerkers en uren

Administratie
– Inzicht en verantwoording inkomsten en kosten