Waarom sociaal ondernemen?

Onze projecten draaien om mensen. Het zijn sociale projecten. De meeste projecten zijn gestart vanuit een nood of behoefte bij mensen gecombineerd met kansen die we zien om daarin van betekenis te zijn. We werken met elkaar aan een lange(re) termijn structuur voor de Edese samenleving. Daarmee streven we een sociale verbetering in de gemeente Ede na. Hiervoor ontvangen we het vertrouwen van jongeren, mensen, organisaties, de gemeente, bedrijven en fondsen. Iemand helpen zien we het liefst zo laagdrempelig mogelijk. Soms is daar meer voor nodig. We bieden graag effectief hulp en daarvoor zijn metingen en evaluaties van belang. Samen leren en ontwikkelen. De ondersteuning en samenwerking met vrijwilligers en organisaties vraagt om een goede aansluiting, ondernemerschap en professionaliteit. Zodat het werk duurzaam en structureel kan worden opgebouwd. Met alle projecten samen bieden we een netwerkstructuur aan waar mensen en organisaties gebruik van kunnen maken. Dit vraagt om een goede organisatie om dit te faciliteren, duidelijk te communiceren en verantwoording van resultaat en de daarvoor ingezette middelen. Zo is er transparantie en kunnen er meer mensen en organisaties bijdragen aan de verschillende projecten en stichting. Waarbij het van belang is om het sociale aspect te combineren met het ondernemerschap. Dat gaat hand in hand. Voor het leren maken we gebruik van zowel interne als externe trainingen en zijn we verbonden aan het landelijke XpertiseCentrum van TijdVoorActie. Netwerk Dien je Stad is een van de ruim 20 jongeren vrijwilligersnetwerken in het land van TijdVoorActie.       

Belangrijk elementen
– Visie ontwikkeling
– Impact meten
– Samenwerking met de gemeente Ede en andere maatschappelijke organisaties en initiatieven
– Administratie, project -en urenregistratie
– Personeelsontwikkeling