Huiswerkproject: Maatjes: meer dan huiswerk!

Het project ‘Maatjes: Meer dan huiswerk’ is een project van Netwerk Dien je Stad voor kinderen van 8 tot en met 12 jaar die moeite hebben met hun schoolwerk en daarin steun nodig hebben. 

Kinderen worden gekoppeld aan een vrijwilliger die hen als huiswerkbegeleider een jaar lang begeleidt met hun huiswerk.

Het betreft kinderen die weinig steun krijgen van hun omgeving en een achterstand hebben in hun taalontwikkeling of bij andere vakken op de basisschool achterlopen. Dat kan zijn omdat ouders beperkt Nederlands spreken, gezondheidsklachten hebben of vanwege een andere reden niet kunnen helpen. Financiële middelen zijn te beperkt om betaalde hulp in te schakelen. 

“Mijn werkstuk was onvoldoende en ik moest het herkansen. We gingen samen aan de slag en nu heb ik een 7!”

Samenwerking met school

Na de aanmelding wordt er door ons contact opgenomen en in overleg met school wordt er een aanvraagformulier voor het kind ingevuld. Op deze manier beschikken we over de juiste informatie om een passende match voor het kind te maken.

Hoe ziet een traject eruit?

Wekelijks komt er een maatje van Dien je Stad 1,5 uur langs om te ondersteunen bij het huiswerk,. Het maatje helpt het kind om zijn of haar vaardigheden te versterken en te ondersteunen met het huiswerk. Samen maak je het huiswerk van school of ga je spelenderwijs aan de slag. Het gaat bij de begeleiding niet alleen om het maken van huiswerk, maar ook om het vergroten van zelfvertrouwen en het opbouwen van een relatie. Dit kan door tijd te nemen voor een potje voetbal of een spelletje. De begeleiding vindt bij het kind thuis plaats.

Voor zowel het kind als het maatje is het leerzaam om een jaar met elkaar op te trekken. Het kind krijgt ondersteuning en leert nieuwe vaardigheden en het maatje wordt onderdeel van een andere (gezins-)cultuur en doet ervaring op met begeleiding geven.

Aanmelden

Wil jij je aanmelden voor het huiswerkproject? Klik hier en vul het formulier in. Let op:

Huiswerkbegeleiding geven?

Wil jij van betekenis zijn door huiswerkbegeleiding te geven? Meld je dan aan middels dit formulier.

Het afgelopen jaar hebben we veel nieuwe trajecten gestart. Momenteel kunnen we helaas geen nieuwe aanmeldingen meer verwerken en nieuwe begeleidingstrajecten starten. Door de vele aanvragen zitten we momenteel vol. Begin 2020 onderzoeken we welke mogelijkheden tot groei we eventueel hebben en hoe we kunnen inspelen op de groeiende vraag met de sluiting van de scholen i.v.m. de lockdown. We zullen u hiervan op de hoogte houden via deze site. 

"Het leukste vind ik dat we na het huiswerk maken drama gaan doen. Of dansen. Of zingen."
kind wat huiswerkbegeleiding ontvangt
december 2019