Vriend vanVriendenstichting van Netwerk Dien je Stad

De stichting heeft ten doel: het ondersteunen, al dan niet financieel, van Stichting Netwerk Dien je Stad, gevestigd te Ede, en haar activiteiten, in de ruimste zin van het woord. 

Wordt vriend van Netwerk Dien je Stad.

Wil jij bijdragen aan het werk van Netwerk Dien je Stad?

Wordt vriend!

Voor 10,- per maand ben je vriend van Stichting Netwerk Dien je Stad en maak je het mogelijk dat jongeren op een duurzame manier zich kunnen blijven inzetten voor hun medebewoners in Ede.

Of doneer:

Praktische klus

Voor 50,- maak je het mogelijk dat een jongere praktische klusjes kan doen bij een medebewoner

Evenement

Voor 100,- maak jij het mogelijk dat een groep van ongeveer 20 jongeren

Maatjestraject

Voor 500,- maak jij het mogelijk dat een jongere een jaar lang verbonden is aan een hulpbehoevende Edenaar. We bieden begeleiding en ondersteuning.

Erik, 25 jaar

“Ik heb de muur geverfd bij die mevrouw. Ze was onwijs blij! We hadden een gezelligkletspraatje en ik hoorde dat ze al een week niemand had gezien. Zo tof om dan zo wat voor haar te kunnen betekenen!”

Felicia, 21 jaar

“We zijn een soort vriendinnen geworden!” Maatjes van elkaar om samen eenzaamheid tegen te gaan.

Thom, 19 jaar

“Door wekelijks een potje te voetballen ben ik al een grote steunpilaar voor deze jongen. Geeft mij ook heel veel voldoening!”

Doel: het ondersteunen, al dan niet financieel, van Stichting Netwerk Dien je Stad, gevestigd te Ede, en haar activiteiten, in de ruimste zin van het woord.
Hans Groothengel
Voorzitter

De Vriendenstichting van Netwerk Dien je Stad zamelt gelden in voor Stichting Netwerk Dien je Stad (ANBI) en bekostigt activiteiten en projecten die hier betrekking op hebben. 

(Beoogde) activiteiten* zijn:
– Het werven van vrienden vanuit het Edese bedrijfsleven en kerken.
– Samenwerking met Edese business- en serviceclubs
– Het onder de aandacht brengen van het werk van Stichting Netwerk Dien je Stad en de mogelijkheid tot (financiële) ondersteuning van activiteiten en projecten. Waarbij ook activiteiten die anders niet plaats kunnen vinden ivm geen beschikbare financiële middelen.
– Het opzetten van activiteiten om bepaalde projecten van Stichting Netwerk Dien je Stad te ondersteunen.  

De stichting werft onder vrienden, partners en het Edese netwerk van Stichting Netwerk Dien je Stad. De vrienden kunnen bijvoorbeeld bedrijven, privepersonen of organisaties zijn.  

De vriendenstichting heeft een eigen bestuur. 

 

ANBI

De Vriendenstichting is door de Belastingdienst aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). – mei 2021: in aanvraag-
Uw gift aan zowel de Vriendenstichting Netwerk Dien je Stad Ede is daardoor aftrekbaar van de inkomstenbelasting (rekening houdend met het drempelbedrag).

Gegevens:

RSIN: 860745284
Adres: Stationsweg 109, 6711 PN Ede
Telefoonnummer: 0318-793005
E-mail: netwerk@dienjestad.nl
KVK-nummer: 76682277
Bankrekening: –

Bestuur
Hans Groothengel
Lout van der Hoeven
Carlijn Pluijmakers