Vriend vanVriendenstichting van Netwerk Dien je Stad

De stichting heeft ten doel: het ondersteunen, al dan niet financieel, van Stichting Netwerk Dien je Stad, gevestigd te Ede, en haar activiteiten, in de ruimste zin van het woord. 

Informatie over de vriendenstichting vind je HIER.